counter create hit
مطالب مرتبط:

تاریخچه فال قهوه و حافظ شیرازی

فال قهوه به معنای خواندن و تفسیر نشانه های بازمانده قهوه در فنجان، ریشه در هنر تفسیر تفاله چای در چین باستان دارد. چای که در اصل نوشیدنی راهبان بود، در فنجان هایی زنگوله شکل نوشیده میشد. قبل از اینکه فال چای در میان این راهبان مرسوم شود، آنها با برر ...

فال روزانه : فال امروز 11 آذر

فال روزانه : فال امروز 11 آذر

فال روزانه 11 آذر ...

فال روزانه : فال امروز 12 آذر

فال روزانه : فال امروز 12 آذر

فال روزانه 12 آذر ...

فال روزانه : فال امروز 16 آذر

فال روزانه : فال امروز 16 آذر

فال روزانه 16 آذر ...

فال روزانه : فال امروز 19 آذر

فال روزانه : فال امروز 19 آذر

فال روزانه 19 آذر ...

فال روزانه : فال امروز 25 آذر

فال روزانه : فال امروز 25 آذر

فال روزانه 25 آذر ...

اولین فال حافظ به نام چه کسی رقم خورد؟

اقشار مختلف جامعه ایرانی تلاش می‌کنند که با تفالی که به دیوان حافظ می‌زنند، چراغی در دست بگیرند و جاده آینده را تا اندازه‌ای روشن کنند. آن‌ها باور دارند که فال حافظ با نوری که بر افکار توحیدپرستانه خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین محمد حافظ شیرازی پرتو افکنده، می‌تو ...

فال روزانه : فال امروز 17 دی

فال روزانه : فال امروز 17 دی

فال روزانه 17 دی ...

فال روزانه : فال امروز 27 دی

فال روزانه : فال امروز 27 دی

فال روزانه 27 دی ...

فال روزانه : فال امروز 6 اسفند

فال روزانه : فال امروز 6 اسفند

فال روزانه 6 اسفند امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ ...

فال روزانه : فال امروز 23 اسفند

فال روزانه : فال امروز 23 اسفند

فال روزانه 23 اسفند ...

فال روزانه : فال امروز 26 اسفند

فال روزانه : فال امروز 26 اسفند

فال روزانه 26 اسفند ...

فال روزانه : فال امروز 10 فروردین

فال روزانه : فال امروز 10 فروردین

فال روزانه 10 فروردین ...